Achter de regenboog

Sinds 2004 ben ik actief vrijwilliger bij Stichting Achter de Regenboog.
Stichting Achter de Regenboog ondersteunt sinds 1993 kinderen en jongeren bij het verwerken van het overlijden van een dierbare, zodat deze gebeurtenissen geen belemmering vormen om een gezond volwassen bestaan op te bouwen.
De Stichting wordt niet gesubsidieerd en is volledig afhankelijk van inkomsten uit donaties, sponsoring en fondsenwerving.
De Stichting werkt vanaf medio 2005 volgens de financiële parameters van het CBF en de daarbij behorende criteria en heeft sinds begin 2011 het Certificaat voor Kleine Goede Doelen. Achter de Regenboog is vanaf 2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemene Nut Beoogde Instelling (ANBI).