EMDR

Bepaalde gebeurtenissen kunnen zo ingrijpend zijn dat het je leven op zijn kop zet. Vaak kunnen mensen deze ervaring op eigen kracht verwerken maar het kan ook zo heftig zijn dat je er last van krijgt in je dagelijkse leven. Deze gebeurtenissen worden traumatisch genoemd. Typisch voor een traumatische  herinnering zijn de hevige emoties die je voelt, levendige beelden  die je terug ziet en fysieke reacties daarop. Wanneer je herinnert wordt aan deze gebeurtenis door een geur, geluid of een beeld dat je ziet, komen ook je gevoelens en reacties levendig terug.

Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelings stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen en kinderen. Klachten verminderen of verdwijnen en uit onderzoek blijkt dat dit resultaat blijvend is.

Wanneer EMDR? EMDR kan toegepast worden bij :

Prikkelbaarheid, Woede-uitbarstingen ,Concentratiestoornissen, Overmatige waakzaamheid, Buitensporige schrikreacties ,Moeite met in- of doorslapen, Nachtmerries of flashbacks , Beperkt uiten van gevoelens , Intense reacties van angst , Hulpeloosheid of walging , Instabiliteit in de emotionele beleving , Hoofd- of buikpijn (vooral bij kinderen) .

Ervan uitgaande dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer traumatische ervaringen kan EMDR een efficiënte methode zijn om deze gebeurtenissen alsnog te verwerken, zodat klachten verdwijnen of verminderen. Hoeveel sessies je nodig hebt hangt af van het aantal gebeurtenissen en hoe heftig ze waren.

Voor wie ? EMDR is geschikt voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Voor afspraken m.b.t EMDR neem contact op met EMDR therapeut : Judith Capaan 06-43495529

 

EMDR

Hoe gaat EMDR met kinderen?

Als je iets naars hebt mee gemaakt kan het zijn dat je daarna  je anders voelt, je doet anders of je kan last hebben van pijn in je buik of een brok in je keel.  Maar dat komt allemaal door die gebeurtenis of die herinnering(en). Door dat rotgevoel en de nare gedachten die daarbij horen. Gelukkig is daar snel iets aan te doen. Met EMDR.

Stel dat je voor dat al je herinneringen, ook die je niet zo goed weet van toen je klein was, in een ladekast zitten, elk laatje een herinnering. Dat kunnen leuke en fijne herinneringen zijn maar als er iets naars is gebeurd  is er ook laatje wat niet fijn is. Het laatje wat niet fijn is kan open staan of open schieten en dan krijg je er last van. Dit laatje gaan we samen onderzoeken en opruimen door EMDR toe te passen.

Snel klaar
EMDR is een manier om je te helpen. EMDR werkt goed, dat weten we. Je doet dat bij een therapeut die daar voor geleerd heeft. Hoe snel het helpt, dat verschilt. Als je iets één keer of meerdere keren hebt meegemaakt of als je meerdere dingen hebt meegemaakt. In de ene situatie gaat het gewoon sneller dan in de andere, dat is logisch.

Met je ogen bewegen tot het weg is
Hoe gaat dat, zo’n behandeling? We gaan eerst praten over  wat er gebeurd is, als een soort film. Het plaatje wat je het akeligst vindt zetten we stil en dat mag je een cijfer geven. Van dit plaatje kan je ook een tekening maken, sommige kinderen vinden dat prettig.

Om het niet meer zo naar te vinden om aan dat moment te denken gaan we aan de slag met 3 verschillende dingen:  Jij denkt aan het plaatje en terwijl jij daar aan denkt volg je met jou ogen mijn vingers of je luistert naar de tikjes via de koptelefoon of ik klop zachtjes op je knie of handpalm.

Als we dat een paar keer gedaan hebben vraag ik tussendoor aan jou “wat komt er nu in je op? Of “wat merk je nu ? dan vertel je wat er in je op komt.
misschien zie je beelden , of  ben je verdrietig, bang of boos en moet je huilen. Of je merkt dat er van alles in je lijf gebeurt: pijn in je buik bijvoorbeeld.  En wanneer je niets meer merkt, zeg je gewoon: “Niks”. De behandeling gaat door totdat je naar het ‘plaatje in je hoofd’ of de tekening kunt kijken zonder het vervelend te vinden.