De begeleiding en werkwijze

 

 

Brasa, Praktijk voor Rouw & Verlies is in 2006 opgericht door Ilja Geensen-Degenaar en biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren, volwassenen, (echt)paren en gezinnen voor en na emotioneel grote verliezen. Overlijden van een dierbare, verlies van relatie door scheiding, het verlies van werk en /of gezondheid.

 

Over Ilja             VOL (120 van 134)

Mijn naam is Ilja Geensen-Degenaar founder van Brasa, getrouwd en moeder van drie pubers.
Om de begeleiding bij Praktijk Brasa te kunnen bieden heb ik naast mijn persoonlijke ervaringen  en mijn HBO opleiding MWD diverse gerichte opleidingen  m.b.t. rouw & verlies gevolgd.  Zo heb ik o.a. de opleiding tot verliesconsulent aan het Expertisecentrum “Land van Rouw” van Dr. Riet Fiddelaers-Jaspers/ Sabine Nooten en de opleiding in Rouwtherapie van dr. Johan Maes in Antwerpen met succes afgerond. De Master Culturele Antropologie die ik volg aan de Universiteit van Utrecht hoop ik in 2020 af te ronden.

Mijn ervaring in het omgaan met kinderen, jongeren en gezinnen heb ik opgedaan in mijn functie als ambulant hulpverlener bij Enver ( voorheen Stek Jeugdhulp), een jeugdhulpverleningsinstelling waar ik 26 jaar werkzaam ben geweest. In deze functie heb ik met regelmaat ervaren hoe moeilijk het is voor kinderen, jongeren en volwassenen om na een verlies het dagelijkse bestaan weer op te pakken en zin te geven.  Sinds januari 2019 werk ik als therapeut op de Taalschool Utrecht, een school voor nieuwkomers.

Bij Brasa richt ik mij vooral op de begeleiding en therapie aan (jong) volwassenen en ben ik verantwoordelijk voor de ouderondersteuning.  Als mediator en kindbehartiger ben ik inzetbaar bij scheidingszaken waar extra aandacht gevraagd wordt voor de stem van het kind en / of voor het beter functioneren van samengestelde gezinnen.

Daarnaast ben ik actief vrijwilliger bij meerdere stichtingen en organisaties . Vooral  “Stichting Achter de Regenboog“, Stichting Jonge Helden , Hemelrijk, Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn.| Utrecht draag ik een warm hart toe. In Leidsche Rijn ben ik lid van de ondernemers vereniging VOL


Over Marlon

Mijn naam is Marlon Dijkhuizen en ik werk een aantal dagen in de week als Kindbehartiger in Praktijk Brasa.

Als Kindbehartiger ben ik gespecialiseerd in het ondersteunen van kinderen en ouders in een scheidingssituatie. Naast mijn afgeronde rechtenstudie heb ik onder andere cursussen gedaan op het gebied van pedagogiek, ouderonthechting en methodieken omtrent het praten met kinderen. In mijn werk vind ik het belangrijk om oprecht te zijn. Naast mijn professionele ervaring is de scheiding van mijn ouders mijn drijfveer geweest om kinderen en hun ouders te ondersteunen tijdens hun scheidingsperiode, en om nieuwe samengestelde gezinnen tot een succes te maken.

Verder ben ik werkzaam bij Stichting Villa Pinedo en vrijwilliger bij Stichting Achter de Regenboog. Ook geef ik training aan andere professionals in de methodiek van Het Mattenspel.

meer weten over Marlon? www.childfirst.nl

 


Mijn naam is Lisette van Rooijen.

Ik ben speltherapeut en daarnaast werk ik al zo’n 20 jaar in het ( speciaal) onderwijs. In al die jaren heb ik al veel kinderen meegemaakt die vastlopen op school en/of thuis waardoor ze gedrag vertonen waar ouders zich zorgen om maken. Dat kan komen doordat ze bijvoorbeeld iets ingrijpends hebben meegemaakt of door andere minder duidelijke redenen niet goed in hun vel zitten . Voor deze kinderen wil ik graag iets betekenen, dus vanuit die gedachten ben ik de opleiding tot speltherapeut gaan volgen.

Op de maandag en dinsdag ben ik aanwezig  bij Praktijk Brasa. Wanneer kinderen ergens mee zitten, doordat zij bijvoorbeeld zelf , of iemand in hun omgeving , iets naars hebben meegemaakt kan het lastig zijn om daarover te praten. Kinderen laten via spel vaak wel zien wat er in ze omgaat.

Speltherapie maakt het mogelijk om een stukje van de binnenwereld ( gevoelens en gedachten) van een kind te bekijken. Door contact te maken en een veilige relatie op te bouwen kan ik als speltherapeut via datzelfde spel kinderen laten ervaren dat ze gezien en gehoord worden en ze op die manier ondersteunen in het uiten van hun gevoelens. Dat kan weer helpen bij het bespreekbaar maken van waar hun verdriet , onzekerheid, angst of boosheid vandaan komt , hoe het er uit ziet en hoe ze daarmee om kunnen gaan. Een bekende uitspraak , die ik zelf heel mooi vind, is: “ je ontdekt meer over een persoon in een uur spel dan in een jaar conversatie “ ( Plato)

 

 

Werkwijze bij therapie en begeleiding.

De werkwijze ziet er als volgt uit:

Een vrijblijvend kennismakingsgesprek (maximaal 35 minuten)

Vertrouwen in onze werkwijze begint met persoonlijk contact. Deze kennismaking kan, indien gewenst, ook telefonisch. Op basis van deze eerste kennismaking bepalen we gezamenlijk of we verder gaan met het traject.

Intake (maximaal 60 minuten)

Een intake is belangrijk om de vraagstelling(en) en doelstelling(en) helder in beeld te krijgen. Het is bovendien de eerste aanzet tot het plan van aanpak. Indien gewenst, kan de intake gecombineerd worden met de persoonlijke kennismaking (dan duurt het maximaal 90 minuten).

Plan van aanpak

Het plan van aanpak dient als leidraad en is dynamisch. Dat wil zeggen dat het plan gedurende het proces, bijvoorbeeld naar aanleiding van een tussentijdse evaluatie, bijgesteld kan worden. Dit kan nodig zijn voor zowel de aanpak als voor de gestelde doelen.

Feitelijke uitvoering van de begeleiding en evaluatie

Deze fase is afhankelijk van het plan van aanpak, de werkwijze en methodieken die we samen hebben bepaald. Gedurende de begeleiding evalueren en bewaken we dat we op de goede weg blijven en dat de gestelde doelen gerealiseerd worden. Een sessie duurt 60 minuten.

Afsluiting

Het is belangrijk voor iedereen dat er een moment is dat de begeleiding expliciet wordt afgesloten. Bij deze afsluiting staan we stil bij wat we samen hebben bereikt en evalueren we het proces.

De sessies vinden in principe plaats in de praktijk. Het is echter ook mogelijk om begeleiding aan huis of op locatie (bijvoorbeeld op school of in het ziekenhuis) te krijgen. Dit brengt wel reiskosten met zich mee, kijk voor meer info hierover bij tarieven en vergoedingen.