Over Brasa

Brasa is Surinaams voor “omhelzing”

Praktijk Brasa is in 2006 opgericht door Ilja Geensen-Degenaar en biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren, volwassenen, (echt)paren en gezinnen voor en na emotioneel grote verliezen. Overlijden van een dierbare, verlies van relatie door scheiding, het verlies van werk en /of gezondheid.

Hoe ik mensen en kinderen begeleid tijdens het rouwen: door nabij te zijn, het samen te doen en een veilige en warme omgeving te bieden.

Na een groot verlies lijkt je leven op zijn kop gezet, alles is anders.
Je bent iets of iemand kwijt die je lief is en daarmee verlies je ook iets van jezelf. Niets lijkt meer hetzelfde, emoties wisselen elkaar af: verdriet, angst, boosheid, schuldgevoel. Soms voel of gedraag je je op een manier die je niet van jezelf herkent.  Toch zijn dit bijna altijd normale uitingen van rouw.

Je hoeft het niet alleen te doen

Soms lukt het niet om alleen of met de hulp en steun van naasten je weg te vinden door het rouwproces. Dan kan je hulp inroepen.

Rouwbegeleiding houdt eigenlijk in: tijdens het rouwproces een stukje samen oplopen. Samen onderzoek je dan wat er speelt in je emoties. Een rouwbegeleider lost je problemen niet op, neemt je pijn niet weg. Een rouwbegeleider kan wel tot steun zijn in het duiden van gevoelens en in het vinden van een manier hoe om te gaan met het verlies. Om zo op weg te gaan naar een leven waarin het verlies een plaats heeft en waarin je verdriet en rouw hanteerbaar zijn.

In Praktijk Brasa maak ik gebruik van verschillende methodieken en technieken. Voorbeelden van deze technieken kunnen zijn: gesprekken, creatieve werkvormen, systemisch werken en /of schrijfopdrachten. Ook worden onderdelen van de Rots & Water training (psycho-fysieke sociaal vaardigheid) en het therapeutische spel “Alle Sterren van de Hemel” ingezet als onderdeel van de begeleiding.