Voor wie

Praktijk Brasa is er voor iedereen die te maken heeft of heeft gehad met een ingrijpend verlies in zijn of haar leven.  Leeftijd speelt hierbij geen rol. Wanneer de aanmelding een jong kind betreft gaat de voorkeur er naar uit eerst een gesprek met de ouder(s) te voeren om te onderzoeken of oudereducatie voldoende is om het kind te ondersteunen of dat het wenselijk is dat het kind zelf naar de praktijk komt.

Reden voor aanmelding

Er zijn verschillende redenen voor aanmelding  voor u of voor uw kind:

 • Het verlies van een persoon die dierbaar en belangrijk is: een vader, moeder, een partner, broer of zus, een baby of kind, een ander familielid, een vriend of vriendin.
 • Abortus of miskraam.
 • Een (echt)scheiding omdat er zowel emotioneel als praktisch heel veel verandert.
 • Het moeten accepteren van een lichamelijke beperking zoals een handicap.
 • Een verhuizing naar een andere omgeving, dit betekent afscheid van de vertrouwde buurt, vrienden en school.
 • Een op een stapeling van diverse verliezen kunnen je ook uit balans brengen.
 • Adoptie, ontslag of ziekte.

Wanneer is extra hulp nodig?

Ieder rouwproces bestaat uit een aantal stappen. Logischerwijs zou u zeggen dat ze elkaar opvolgen, maar dit is niet zo. Rouw gaat zijn eigen weg. De stappen lopen door elkaar heen:

 • Beseffen dat er een verlies is.
 • Ervaren van verlies en omgaan met de gevoelens van verlies.
 • Aanpassen aan en verder leven met het gemis.
 • Investeren in nieuwe contacten en relaties.

Als het doorlopen van deze stappen in het rouwproces erg lang duurt, moeizaam verloopt of dreigt vast te lopen, is extra hulp nodig. U of uw kind / jongere kan dit niet altijd zelf aangeven. Als u of uw kind / jongere te maken krijgt met rouw is het daarom voor u of voor u als ouder van belang om alert te zijn op signalen die kunnen duiden op een vastlopend rouwproces.

Signalen

Hoe herken je rouw bij kinderen en jongeren? 
Elk kind en elke jongere rouwt op zijn eigen manier. De leeftijd en ontwikkelingsfase waarin hij / zij zich bevindt spelen hierin ook een rol. Ze rouwen soms pas enkele weken of maanden na het feitelijk verlies. Ze schuiven het rouwen vaak voor zich uit totdat ze voelen dat er voldoende fysieke en psychologische veiligheid is. Kinderen en jongeren rouwen niet gedurende één lange periode achter elkaar, maar iedere keer een klein stukje.

Signalen waar u op kan letten:

 

 • Het uiten van woede, verdriet, schuldgevoelens of angst.
 • Concentratieproblemen, schoolproblemen, slaapproblemen, bedplassen, stemmingswisselingen en depressieve klachten.
 • Gedragsproblemen zoals angst, driftbuien en ongehoorzaamheid.
 • Diverse lichamelijke klachten zonder duidelijke oorzaak.
 • Als een kind zich helemaal niet uit, kan dit ook een belangrijk signaal zijn.

Hoe herken ik rouw bij mezelf?

Net als een kind, rouwt een volwassene ook op zijn eigen manier. Afhankelijk van de fase van het leven waarin iemand zit bevindt kan rouw op verschillende manieren tot uiting komen. Signalen waar u op kan letten:

 • Het uiten van emoties zoals: angst, verwarring, spijt, opluchting, boosheid, machteloosheid, eenzaamheid, verlies van vertrouwen.
 • Het uiten van verschillende gedragingen zoals oncontroleerbare huilbuien, schrikreacties, terugtrekken.
 • Diverse lichamelijke klachten; slaapproblemen, eetstoornissen, verlies van weerstand, vermoeidheid, klachten zonder duidelijke oorzaak, futloosheid
 • Uitingen op cognitief niveau zoals concentratieproblemen, vergeetachtigheid, lager zelfbeeld, bezig zijn met herinneringen en daardoor de toekomst uit het oog verliezen, stemmingswisselingen en depressieve klachten.
 • Gevoelloosheid is ook een uiting van rouw
 • Vermijden van alle gedragingen en / of emoties kunnen ook een vorm zijn van rouw.