Rouw bij scheiding

Een (echt)scheiding gooit je hele leven op zijn kop. Of  je nu zelf voor een scheiding hebt gekozen of dat het je is overkomen, de verwarring, de ontgoocheling  die een scheiding met zich meebrengt blijft  hetzelfde. Naar het verleden kijk je vaak met gemengde gevoelens, over de toekomst durf je nog niet na te denken. Een scheiding brengt uiteenlopende emoties met zich mee, angst, schuldgevoel, verdriet, pijn, kwaadheid, opluchting of misschien zelfs wel haat.

Praktijk Brasa biedt begeleiding en ondersteuning bij rouw na scheiding. Samen op zoek naar antwoorden op de vele vragen: Waar ging het fout? hoe heeft het zover kunnen komen? Wat is mijn aandeel in het geheel? Hoe moet ik nu verder? Hoe krijg ik mijn leven en dat van mijn kinderen weer op de rit? Hoe ga ik om “met alleen zijn”? Hoe verzet ik mij tegen bitterheid, of schuldgevoel? Hoe voorkom ik haatgevoelens?

Stilstaan bij deze vragen geeft niet direct antwoorden maar geeft vaak wel inzicht in de eigen situatie.

Kinderen en scheiding

Als ouders scheiden, scheiden ook de kinderen. Alles wat voor hen zo vertrouwd was, gaat ineens veranderen. Bij het ene kind zijn de gevolgen van een scheiding zichtbaar in het gedrag, aan anderen merk je (bijna) niets. In de praktijk blijkt echter dat een scheiding voor ieder kind ongelofelijk veel impact heeft.

Voor kinderen is een scheiding een ingrijpende gebeurtenis in hun leven. Het hoeft echter geen blijvend trauma te worden als er zorgvuldig en met respect met kinderen wordt om gegaan. Blijvend trauma kunnen kinderen wel overhouden van ruziënde ouders. Ongeacht of dit tijdens het huwelijk of na de scheiding is.

Het lucht kinderen op als ze kunnen praten over wat hen bezighoudt. Het is soms lastig voor kinderen om hun gedachten te delen met hun ouders omdat ouders vaak onderdeel zijn van hun zorgen en omdat deze meestal zelf ook al zoveel problemen hebben.

Bij Praktijk Brasa kunnen kinderen terecht met hun vragen, zorgen en verdriet rondom de scheiding. Kinderen krijgen de ruimte om zonder oordeel en neutraal te kunnen praten over hun zorgen.

Aan alle gescheiden ouders van Nederland – Villa Pinedo  »aan_alle_gescheiden_ouders_van_nederland.pdf