Rouwen, hoe doe je dat?

Rouwen is de achterkant van liefde

Leren omgaan met verlies

Wat is nu goed rouwen? Helaas is daar geen eenduidig antwoord op de geven en bestaat er geen handboek “Hoe te rouwen”. Ieder mens is net als in zijn persoonlijkheid ook in zijn rouw uniek. En daar is geen goed of fout aan. Rouw heeft te maken met het verlies van iets of iemand waaraan we zijn gehecht . Rouw is het antwoord dat mensen geven op het verlies van een betekenisvolle relatie. Elk rouwproces is uniek omdat verschillende factoren het proces mede bepalen. We leren van jongs af aan om te gaan met verlies door de rouwstijl van onze ouders. Door de boodschappen die ze ons geven als we met een verlies worden geconfronteerd of door hoe zij omgaan met de impact van verlies. Ook de cultuur heeft invloed op de manier van rouwen. We rouwen op een manier die passend is.

Soorten van verlies

Er zijn verschillende soorten verlies. We verliezen niet alleen naasten, maar ook voorwerpen, dromen, een thuis, een werkplek, gezondheid. En meestal brengt een verlies andere verliezen met zich mee. Bv. op fysiek, psychisch, materieel en sociaal vlak (zoals verminderd inkomen na echtscheiding). Er is zichtbaar verlies , maar ook veel verborgen verlies (ongewild kinderloosheid, armoede, het krijgen en leven met een kind met een beperking, ontslag, verlies van huisdier, faillissement). Rouw wat niet zichtbaar is of niet erkende rouw kan leiden tot gevoelens van schaamte en schuld, onmacht, verdriet, maar ook tot minder steun van de omgeving en de hulpverlening en dus tot complicaties in het rouwproces. Elk verlies , klein of groot betekend verandering. Soms een kleine schok en soms een ruwe, intense en ontwrichtende vloedgolf in ons leven. We passen ons aan en verwerken het verlies met ons hele wezen.

  • Lichamelijk: niet kunnen eten, niet kunnen slapen, pijn in de spieren.
  • Emotioneel: angst, verdriet, hulpeloosheid.
  • Gedachten: relativeren, ordenen, problemen oplossen, gedachten vermijden, betekenis geven.
  • En ons handelen: actie ondernemen, bewegen.

We doen dit nooit alleen ,maar altijd in relatie tot anderen:we trekken ons terug, zoeken juist contact, voelen ons (niet) begrepen, proberen iets nieuws met de steun van het eigen sociale netwerk. Meestal kunnen we het verlies inpassen in ons leven. Maar soms zijn onze binnen- en buitenwereld (dat wat we laten zien en dat wat we werkelijk voelen) zodanig veranderd en onherkenbaar geworden door het verlies, dat het een hele tijd duurt voordat we de ervaring kunnen integreren in ons leven. Soms zijn we er wel een heel leven mee bezig omdat we steeds weer met het verlies worden geconfronteerd.

Rouwbegeleiding

Elke rouw is uniek, elk persoon is uniek en elke relatie ook. Met de term rouwbegeleiding worden de stappen bedoeld die we zetten om ons aan te passen aan de innerlijk en uiterlijk veranderde wereld waarbij we heen en weer bewegen tussen de processen die ons helpen bij de verliesverwerking en de processen die ons helpen om verder te leven zonder hetgeen dat ons dierbaar was. Dit heeft tot doel het verlies een plaats te geven in ons leven . Het verlies en het integreren van het verlies maken ons tot wie we zijn op dit moment in ons leven, met ons verleden en onze toekomst.

Aanvullende websites

Kinderen en jongeren:


Ouders:


  • www.oudersvanjongehelden.nl Een site met informatie over scheiding, rouw en verlies.
  • www.in-de-wolken.nl Deze site geeft informatie via publicaties, brochures, boeken en een uitgebreide literatuurlijst. Op het terrein van kinderen en jongeren die te maken hebben met het verlies door de dood.
  • www.lieve-engeltjes.nl Een lotgenotencontactgroep via internet voor ouders waarvan een kind is overleden tijdens de zwangerschap, geboorte of op latere leeftijd.
  • www.achterderegenboog.nl Informatie en advieslijn (dagelijks bereikbaar (m.u.v de woensdag) van 09.00 tot 11.00 voor alle vragen rondom kinderen en overlijden
  • www.oudersoverledenkind.nl.  OOK is een zelfhulporganisatie voor en van ouders met overleden kinderen

Omgeving: