Stiefplan, stiefouder coaching & mediation

Vanaf februari 2016 zal een nieuw onderdeel in ons aanbod gericht zijn op het begeleiden van samengestelde gezinnen.

Het vormen van een nieuw gezin is niet eenvoudig. Dat blijkt wel uit het hoge aantal tweede echtscheidingen van 60 %.

Een tweede scheiding is voor kinderen erg zwaar en heeft dan ook veel invloed op hun welzijn en schoolprestaties. Gelukkig hoeven tweede huwelijken steeds minder te mislukken. Uit de praktijk is gebleken dat met goede informatie vooraf of tijdens het tweede huwelijk er veel problemen voorkomen kunnen worden. Een samengesteld gezin heeft immers haar eigen kenmerken en als je deze kent is het samenvoegen van twee gezinnen een stuk gemakkelijker.

Ilja Geensen is gecertificeerd Stiefplan-coach. Een Stiefplan-coach is gespecialiseerd in het begeleiden van ouders, stiefouders en kinderen in samengestelde gezinnen.

Het Stiefplan

Sinds 2009 zijn ouders die gaan scheiden verplicht een ouderschapsplan op te stellen waarin afspraken gemaakt worden over de opvoeding en verzorging van de kinderen. Waarom zou je niet een soortgelijk plan maken als je een relatie begint (of hebt) met iemand die al kinderen heeft?

Vaak zijn de relaties in een nieuw gezin ingewikkeld en spelen er verschillende loyaliteiten (bijvoorbeeld t.o.v. je (ex-)partner, je biologische en stiefkinderen). Naast emotionele spanningen komen er ook praktische problemen om de hoek kijken: Hoe voeden we op? Wie corrigeert de kinderen? Hoe vieren we de verjaardagen? En hoe gaan we om met de ex-partner?

Wanneer je twee gezinnen samenvoegt, is het belangrijk dat je probeert rekening te houden met elkaars wensen en verwachtingen, ook die van de kinderen.
De vragen die je elkaar in een nieuw gezin zou moeten stellen – en die essentieel zijn om een succesvol stiefgezin te kunnen worden – heb je niet zomaar paraat of liggen niet altijd voor de hand. We hebben nog zo weinig ervaring met leven in een modern stiefgezin, dat we niet altijd weten waaraan we moeten denken.

Het Stiefplan helpt bij het formuleren van een gezamenlijk doel. Je kunt invullen welke steun je verwacht van je partner (praktisch én emotioneel) en wat je belangrijk vindt in de opvoeding, hoe je wilt dat er met spullen wordt omgegaan en welke rol de ex-partner en ex-schoonfamilie spelen.
Neem de tijd om het Stiefplan gezamenlijk te bespreken en in te vullen – ook met de kinderen; het vergroot de kans dat jullie nieuwe gezin wél zal slagen.