SCHIP-therapie

Vechten voor je scheiding. Een aanpak voor postrelationele rouw.  

 

logoschip

 

De meeste mensen trouwen met elkaar uit liefde en nemen zich voor bij elkaar te blijven en samen hun kinderen op te voeden. Als dit niet lukt volgt er vaak een emotionele achtbaan waarin gevoelens als verdriet, schaamte en boosheid elkaar afwisselen. Scheiden wordt vaak ervaren als een van de meest stressvolle gebeurtenissen. Het is een pijnlijk en ontregelend proces.

Momenteel strandt een derde van de huwelijken, waarvan een aanzienlijk deel eindigt in een vechtscheiding. Betrokken partners in zo’n scheiding verliezen het belang van de ander en de kinderen uit het oog en staan eigenlijk continu in de vechtstand. Naast deze conflicten geeft een scheiding ook rouw en deze rouw wordt doorgaans individueel beleefd.

De SCHIP-aanpak brengt daar verandering in. De focus ligt op het postrelationele rouwtraject, waarmee een vechtscheiding kan worden voorkomen of het tij van de vechtscheiding gekeerd kan worden. De aanpak is uniek omdat deze niet alleen op het conflict is gericht, maar juist ook op het verlies.

Aandacht voor zowel verlies als conflict helpt om de scheiding te verwerken en afscheid te nemen van de liefdesrelatie. Gezamenlijk doorlopen de ex-partners het postrelationele rouwtraject van de vijf fasen van de SCHIP-aanpak met als uiteindelijk doel een nieuwe verbinding aan te gaan als partners in ouderschap.

Ontwikkelaars van de Schipaanpak Leoniek van der Maarel en Tineke Rodenburg zijn tevens de auteurs van het boek Vechten voor je Scheiding.