temp

“Wanneer je verdrietig bent Kijk dan opnieuw in je hart en je zult zien dat je huilt om wat je vreugde schonk” (khalil Gibran)