Tarieven

Rouw & Verlies begeleiding /therapie

  • persoonlijke kennismaking gratis ( circa 25/ 35 minuten) waar mogelijk online.
  • intake € 85,00 per uur ( vrij van btw)
  • individuele begeleiding € 85,00 per consult ( vrij van btw)
  • begeleiding van gezin € 120,00 per consult ( vrij van btw)
  • consult op afstand ( skype, telefoon gesprek, app contact langer dan 30 minuten)  € 85,00 per sessie. ( vrij van btw)
  • coachingstraject € 95,00 per consult ( inclusief btw)

 

  • reiskosten buiten een straal van 10 km vanaf De Meern € 0,42 per km.
  • schriftelijk verslag  * € 85,00*indien gewenst kan na het afsluitende gesprek een schriftelijk verslag van de begeleiding worden gemaakt. 

Begeleiding van kinderen onder de 18 jaar verwijzen wij u naar KOOS Utrecht Specialistische Jeugdhulp als u woonachtig bent in de gemeente Utrecht. Wij werken met KOOS op basis van onderaannemerschap.

Met Utrecht West ( Stichtse Vecht, Ronde Venen, Montfoort, Woerden en Oudewater) hebben wij een overeenkomst voor aanbesteding . Wanneer u specialistische hulp nodig heeft voor uw kind tot 18 jaar kunt u met een verwijzing van de huisarts, jeugdverpleegkundige of via de buurtteams bij ons aanmelden

Kindbehartiger / Opstellen Stiefplan 

De inzet van  Brasa als Kindbehartiger of Stiefplancoach is niet opgenomen in de vergoeding van de zorgverzekeraars. Hiervoor gelden dan ook andere tarieven. Bij voorkeur werken wij met een pakketprijs.

Hier is het intakegesprek, de benodigde begeleidingssessies, de terugkoppeling en de rapportage bij inbegrepen. U kunt vooraf een offerte voor een prijsopgave aanvragen.

 

Inkomens – of verzekeringsafhankelijk tarief

Brasa, Praktijk voor Rouw & Verlies hanteert vaste tarieven ( zie overzicht hierboven) . Echter wanneer aantoonbaar gemaakt kan worden dat om financiële redenen begeleiding niet mogelijk is, zullen wij ten allen tijden zoeken naar mogelijkheden die passend zijn bij de situatie van de cliënt .  Vraag hier gerust naar in het eerste contact.

(Huis)bezoek

Soms kan het zijn dat  u en/ of uw kind niet in staat is om naar de praktijk te komen. Dan is het mogelijk dat wij op (huis of school)bezoek komen. Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Annuleren

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden via email of telefoon. Als de annulering binnen de 24 uur valt wordt 50% van het gevraagde tarief in rekening gebracht (met uitzondering van bijzondere omstandigheden).

Vergoeding zorgverzekeraar

Wij zijn geregistreerd als therapeut bij het NVPA (Nederlands Verbond van Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen). Dit betekend dat een aantal zorgverzekeraars (een deel) van de gevraagde investering vergoeden. Vraag bij uw zorgverzekeraar na of u voor een vergoeding in aanmerking komt. Op de website van het NVPA kunt u hier meer informatie over vinden.

Voor meer info m.b.t. vergoeding van uw zorgverzekeraar kunt u ook kijken op de zorgwijzer 

Wettelijke Eisen

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die sinds 1 januari 2017 van kracht is.

Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Daarnaast ben ik geregistreerd bij Stichting Kwaliteits Register Jeugd  SKJ,  ben ik lid van de beroepsorganisatie Kindbehartiger , gecertificeerd Stiefplancoach ,Trauma sensitief werken trainer en heb ik de licentie train-de trainer “Beschermjassen” 

 

                   

 

Wij zijn verzekerd bij de Veilige Veste voor de BAV

Wij zijn in het bezit van het certificaat werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld ,

Wij werken volgens het VN Verdrag inzake de Rechten van het kind (IVRK) 

Wij hebben een goedgekeurd HBO + diploma.

Wij zijn in bezit van het certificaat Medische Basiskennis

 

K.v.K. : 30 22 85 94

NVPA : 828-07111970

RBCZ licentie: 204153R

SKJ register: 110008571

Bank:  NL14INGB0002927519

BTW: NL002066988B35

 

nvpa                                                                                     logo RBZC
SCAG logo