Tarieven

Na jarenlang een zelfde tarief te hebben kunnen handhaven zijn wij door de huidige markt helaas genoodzaakt onze tarieven vanaf 15 april 2019 te verhogen.

Rouw & Verlies begeleiding /therapie

  • persoonlijke kennismaking gratis ( circa 30/ 45 minuten)
  • intake € 75,00 per uur
  • individuele begeleiding € 75,00 per consult
  • begeleiding van gezin € 105,00 per consult
  • reiskosten buiten een straal van 10 km vanaf De Meern € 0,42 per km.
  • consult op afstand ( ca. 45 minuten)  € 35,00 per gesprek
  • schriftelijk verslag  * € 75,00*indien gewenst kan na het afsluitende gesprek een schriftelijk verslag van de begeleiding worden gemaakt. 

Kindbehartiger / Opstellen Stiefplan 

De inzet van  Brasa als Kindbehartiger of Stiefplancoach is niet opgenomen in de vergoeding van de zorgverzekeraars. Hiervoor gelden dan ook andere tarieven. Bij voorkeur werken wij met een pakketprijs.Hier is het intakegesprek, de benodigde begeleidingssessies, de terugkoppeling en de rapportage bij inbegrepen. U kunt vooraf een offerte voor een prijsopgave aanvragen.

 

Inkomens – of verzekeringsafhankelijk tarief

Brasa, Praktijk voor Rouw & Verlies hanteert vaste tarieven ( zie overzicht hierboven) . Echter wanneer aantoonbaar gemaakt kan worden dat om financiële redenen begeleiding niet mogelijk is, zullen wij ten allen tijden zoeken naar mogelijkheden die passend zijn bij de situatie van de cliënt .  Vraag hier gerust naar in het eerste contact.

(Huis)bezoek

Soms kan het zijn dat  u en/ of uw kind niet in staat is om naar de praktijk te komen. Dan is het mogelijk dat wij op (huis of school)bezoek komen. Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Annuleren

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden via email of telefoon. Als de annulering binnen de 24 uur valt wordt 50% van het gevraagde tarief in rekening gebracht (met uitzondering van bijzondere omstandigheden).

Vergoeding zorgverzekeraar

Wij zijn geregistreerd als therapeut bij het NVPA (Nederlands Verbond van Psychologen, psychosociaal therapeuten en Agogen). Dit betekend dat een aantal zorgverzekeraars (een deel) van de gevraagde investering vergoeden. Vraag bij uw zorgverzekeraar na of u voor een vergoeding in aanmerking komt. Op de website van het NVPA kunt u hier meer informatie over vinden.

Voor meer info m.b.t. vergoeding van uw zorgverzekeraar kunt u ook kijken op de zorgwijzer 

Wettelijke Eisen

Als NVPA-therapeut houd ik me aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die sinds 1 januari 2017 van kracht is.

Ik ben aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA (www.nvpa.org) onder het kopje ‘Voor cliënten’. Via het RBCZ-register ben ik onderhevig aan het tuchtrecht complementaire zorg (TCZ).

Daarnaast ben ik geregistreerd bij Stichting Kwaliteits Register Jeugd  SKJ,  ben ik lid van de beroepsorganisatie Kindbehartiger , gecertificeerd Stiefplancoach en heb ik de licentie train-de trainer “Beschermjassen” 

 

                   

 

Wij zijn verzekerd bij de Veilige Veste voor de BAV

Wij zijn in het bezit van het certificaat werken met de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld ,

Wij werken volgens het VN Verdrag inzake de Rechten van het kind (IVRK) 

Wij hebben een goedgekeurd HBO + diploma.

Wij zijn in bezit van het certificaat Medische Basiskennis

 

K.v.K. : 30 22 85 94

NVPA : 828-07111970

RBCZ licentie: 204153R

SKJ register: 110008571

Bank:  NL14INGB0002927519

BTW: NL002066988B35

 

nvpa                                                                                     logo RBZC
SCAG logo